Kiểm tra micrô

Nhấp vào nút bên dưới để kiểm tra micrô của bạn trực tuyến bằng bài kiểm tra micrô của chúng tôi:

Sau khi bắt đầu kiểm tra, bạn sẽ được nhắc chọn micrô bạn muốn sử dụng.

Nếu có thể nghe thấy micrô của bạn, bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

Điều này cũng tạo ra bản ghi 3 giây hiển thị 3 giây sau khi bắt đầu kiểm tra để bạn có thể nghe thấy âm thanh của micrô của mình như thế nào

Nếu bạn thích MicrophoneTest.com hãy chia sẻ nó

Bạn muốn kiểm tra Webcam của mình? Hãy xem WebcamTest.io

Trang web này không gửi âm thanh của bạn đến bất kỳ đâu để thực hiện kiểm tra micrô, nó sử dụng các công cụ phía máy khách, tích hợp sẵn của trình duyệt. Bạn có thể ngắt kết nối internet và vẫn sử dụng công cụ này.

© 2024 MicrophoneTest.com được làm bởi nadermx